Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Bestilling-av-kunngjoring

For bestilling av møte- og kunngjøringsannonser, send epost til marked@fvn.no

Huskeliste ved bestilling:
Plassering i avisen
Navn på organisasjon
For- og etternavn på bestiller
Telefon
E-postadresse
Fakturaadresse
Innrykksdato(er)
Størrelse på annonsen
Annonsetekst
Vedlegg; Logo, bilde o.a.

Informasjon om forskjellige plasseringer:
Foreninger og lag
Her er alle foreninger og lag hjertelig velkommen til å annonsere. Annonser om kurs eller konserter vil bli flyttet til passende rubrikk.

Tro og livssyn
Alle kirker og menigheter benytter vanligvis denne rubrikken. Annonser om kurs eller konserter vil bli flyttet til passende rubrikk. Hvis annonseteksten inneholder informasjon om en appell eller andakt, vil den bli stående under Tro- og livssyn.

Konserter
Alle konserter annonseres under denne rubrikken. Hvis annonseteksten inneholder informasjon om en appell eller andakt, kan den om ønskelig plasseres under Tro- og Livssyn.

Kurs og utdanning
Alle kurs og annonser om utdanning, annonseres under denne rubrikken. Hvis annonseteksten inneholder informasjon om en appell eller andakt, kan den om ønskelig plasseres under Tro- og livssyn.